ER45 FarmerCraft

Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine
Promoting marketing of local products and services

 

Projekti portfolio: https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Portfolio-ER45-FarmerCraft_V4.pdf

Projekti juhtpartner on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Partneriteks on:

  • Sihtasutus Edise Linnus
  • Administration of municipal formation  Kingisepp municipal district*
  • Administration of Municipal Formation Slantsy Municipal District of Leningrad regioon*
  • Alguskeskus MTÜ

Assotsieerunud partner on Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Projekti elluviimise periood: 02.09.2020-31.07.2023

Projekti kogueelarve: 490 707,94 eurot, millest 441 636,94 eurot kaasrahastab Euroopa Liit.

Projekt “Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine / FarmerCraft” ER45 viiakse ellu Euroopa naabrusinstrumendi raames ja kaasrahastab Euroopa Liit.

Logo

___________________________________

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Sihtasutus Edise Linnus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik: Aivo Raud, SA Edise Linnus juhatuse liige, aivo@ediselinnus.ee, +372 5344 6284.

Pressiteade №1 eesti keeles 

Pressiteade №1 vene keeles 

Pressiteade №1 inglise keeles 

Pressiteade №2 inglise keeles 

Infoleht №1 eesti keeles 

Infoleht №1 vene keeles 

Infoleht №1 inglise keeles 

 

DG REGIO koduleht https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Venemaa partnerite osalemine on peatatud alates 24.02.2022. a.

Eesti keeles , По-русски , In English