Tegevused

SA EDISE LINNUS

I. ETAPP

Teostatakse alljärgnevad tegevused:

1. Edise linnuse arheoloogiliste uurimistööde teostamine, sh:

 • arheoloogilised puhastustööd olemasoleval väravatorni müüritisel sügavusega 0,5 m nii müüritise sees-, kui ka väljaspoolt;
 • arheoloogilised puhastustööd koos šurfide tegemisegalinnuse müüritisel, vundamentidel hoonete põhiplaanide, korruste, vundamentide sügavuste väljaselgitamisel;
 • arheoloogilise šurfide tegemine kaitserajatiste, vallikraavide, piirete määramiseks;
 • väljapuhastatud müüritiste kaiteks konserveerimistööd müüriseguga;

 

2. Edise linnuse ajaloolise uurimistöö koostamine, sh:

 • arhiivsete uuringute põhjal koosttud ajalooline ülevaade;
 • liinuse ehituslooline ülevaade;
 • linnuse käesoleva aja üldine seisukord
 • linnuse võimalik taastamis-restaureerimiskontseptsioon koos illustreerivate 3D illustratsioonidega

 

3. Edise linnuse arendamiskava koostamine, sh:

 • hetkeolukorra analüüs (sh regioon)
 • seosed erinevate arengudokumentidega, õiguslikud alused;
 • linnuse arengukontseptsioon (sh missioon ja visioon, eristumine ja positstioneering, tootekirjeldus, arendustegevuste etapid jne)
 • sihtturud, -gruppid
 • konkurendid
 • sotsiaal-majanduslik mõju ja tasuvus
 • kasutelevõtu teostatavus
 • organisatsioon ja personal
 • investeerimis- ja tegevuskava
 • finanteprognoosid
 • riskianalüüs

 

II.ETAPP.

Koostatakse detailplaneering ja ehitusprojekt

III.ETAPP.

Teostatakse investeeringud, mille käigus laiendatakse võimalikke turismitooteid külastajatele ja turistidele.