ER45 FarmerCraft

ESTRUS_Crossborder_logo_full-colour-copy
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020
“Promoting marketing of local products and services”

 

Projekti portfolio: https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Portfolio-ER45-FarmerCraft_V4.pdf

Projekti juhtpartner on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Partneriteks on:

  • Sihtasutus Edise Linnus
  • Administration of municipal formation “Kingisepp municipal district”
  • Administration of Municipal Formation Slantsy Municipal District of Leningrad region
  • Alguskeskus MTÜ

Assotsieerunud partner on Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Projekti elluviimise periood: 02.09.2020-01.09.2022

Projekti kogueelarve: 490 707,94 eurot, millest 441 636,94 eurot rahastatakse Eesti – Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

“Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.”

_____________________________________

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Sihtasutus Edise Linnus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik: Aivo Raud, SA Edise Linnus juhatuse liige, aivo@ediselinnus.ee, +372 5344 6284.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht 

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

Eesti keeles , По-русски , In English